Personal Coaching

Binnen de Wolf Pack Basketball Academy werken wij vanaf september 2004 met spelers in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar aan een individueel begeleidingstraject waarin de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de coach heel belangrijk is. Het is uitsluitend gericht op de situatie van de speler zelf.

In een vertrouwelijk gesprek werk je samen met de coach aan het realiseren van je doelstellingen.

Deze doelstellingen worden in het eerste gesprek duidelijk gedefinieerd en op een vaardige manier begeleid zodat de speler zich sneller kan verbeteren.

Het rendement van personal coaching bij basketbalspelers is vele malen groter dan om het even welke andere training. Hierbij een aantal voorbeelden van wat wij doen:

 ·         Inzicht in persoonlijke kwaliteiten

Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van deze kwaliteiten bewust. We gebruiken vaak maar een fractie van onze persoonlijke vaardigheden, net omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze capaciteiten beschikken.

·         Inzicht in persoonlijke blokkades

Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we als het ware vastgeroest en hebben we het gevoel niet vooruit te komen. Het is van belang deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen.

·         Formuleren van persoonlijke doelstellingen

Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in veel gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De ervaring leert, dat hoe specifieker we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.

Door de spelers  persoonlijk te coachen  krijgen ze meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zodat ze een innerlijke kracht ontwikkelen om niet alleen succesvol in de sport te zijn maar ook in het dagelijks leven.